Kontakt

Brave tilbyr tjenester som foredrag & workshops. Med en erfaringskompetanse og et faglig kunnskap innenfor feltet, bruker foredragsholder blant annet eksempler fra egen oppvekst i sin formidling. Vi skreddersyr også våre tjenester etter oppdragsgivers ønske.

Dokkvegen 8
3920 Porsgrunn, Norway
Firma AS
463 54 690

Lukk

Vi ønsker å forhindre utenforskap blant unge med minoritetsbakgrunn

B

Bevisstgjøring

Det å stå utenfor skole- og arbeidslivet, det å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter på lik linje med venner eller å få oppleve tilhørighet i et storsamfunnet, kan oppleves som svært vondt. Konsekvenser av dette kan være at man blant annet søker tilhørighet i miljøer som aksepterer deg, men på vilkår om å utføre straffbare handlinger. Sammen med det offentlige arbeider Brave med å motvirke dette.

Mer…

Relasjoner

R

Relasjoner

Troverdige relasjoner skaper en grunnmur som er med å fremme positive endringer hos ungdommene. Vi er overbeviste om at erfaringskompetanse kombinert med faglig kunnskap bidrar sterkt til nettopp dette. For å kunne opptre som en rollemodell er det avgjørende at man har et reflektert forhold til sin bakgrunn og historie. Som rollemodell er man i en posisjon hvor man kan gi veiledning som aksepteres, man kan stille krav, inspirere og oppmuntre. Videre kan man være med og forme ungdommenes identitet og ikke minst de valg de tar senere i livet. Vi stiller derfor svært høye krav til våre medarbeidere om at de har bearbeidet sine utfordringer slik at deres erfaringer skal kunne brukes på en slik måte som er ivaretakende og utviklende for de barn og unge vi samarbeider med.

Anerkjennelse

Å bli anerkjent for det individet man er hjelper oss blant annet til å utvikle oss til selvstendige individer. Dette er grunnleggende i hele arbeidet i Brave. Vi erfarer at støtte og anerkjennelse til den enkelte ungdom fører til personlig vekst og et godt grunnlag for å bli gode bidragsytere til samfunnet.

Viljestyrke

For å oppnå mål er viljestyrken en viktig faktor. Mange ungdommer har ambisjoner og mål de vil oppnå, de ønsker å bidra positivt til samfunnet, men med de daglige utfordringer og opphoping av levekårsproblemer svekkes viljestyrken. For at vi i større grad skal kunne støtte ungdommene i deres vei for å oppnå sine mål, må vi se på miljøet de er i og det nettverket de har. På denne måten vil vi sammen med ungdommen kunne identifisere hvilke områder de trenger mer hjelp og støtte til, og hvilke områder de selv kan ta tak i.

Created with Sketch.
Created with Sketch.

Evaluering

For at vi i større grad skal få resultater som er i tråd med det vi ønsker å oppnå for ungdommene i Brave, er det viktig med en evaluering av vårt arbeid. Slik vil vi også kunne vurdere verdien og effekten av det vi gjør.

Om
grunnleggeren

Om
grunnleggeren

Brave ble grunnlagt av Frankeh Yaya Colley. Frankeh er opprinnelig fra Gambia hvor han bodde fram til han var 8 år.

Ferden gikk videre til Sverige før han som 13 åring flyttet til Norge med sin familie. Han har selv følt på kroppen å vokse opp med det minoritetsbakgrunn i et nytt samfunn og de utfordringene som kan forekomme.

Mer…

Kurs & workshops

Brave tilbyr tjenester som foredrag og workshops. Vi har dyktige medarbeidere med yrkes og erfaringskompetanse. Vi skreddersyr også våre tjenester etter oppdragsgivers ønske.

Temaer

 • Ung
  minoritet
  i Norge
 • Identitets
  Følelse
 • Skjult
  Rusmisbruk?
 • Hvorfor
  Kriminalitet?

Kontakt oss

Downloads

Last ned wallpaper for å vise at du heier på Brave!

Samarbeidspartnere

 • R8
 • R.O.T
 • LoPe
 • Løvetannakademiet
 • Vekst i Grenland

Personvern

R8 Edge | KF22